Void & Static Nedir ?

Selamlar,

Void nedir ?

Bir değişkenin tipi belli değilse o değişken void olur.

int carpim(int a , int b)

{ return a*b;}

Yukarıdaki şekilde  kodda bir dönüş değeri vardır. Her hangi bir yerden metod çağırıldığı zaman  çarpım dönüş değeri ekrana basılır.

void carpim(int a, int b)

{System.out.println(a*b);}

yukarıdaki bu fonksiyon görüldüğü üzere herhangi bir değer döndürmüyor. Bu durumda fonkisyonun dönüş değeri yoktur. O halde dönüş değerinin tipi void olur diyebiliriz.  

   Yukarıdaki  Void carpim metodu  carpim();  şeklinde çağırılabilir. İçindeki işlemler yapılır biter ve dışarıya hiç bir değer döndürmez.

void prosedur_metod()
{//Burada işlemler yapılır ama dışarı değer dönmez void metodlar 
// Aslında birer prosedur.
}

int fonksion_metod()
{//Burada gerekli işlemler yapılır ve değer döner Bu bir fonksiyondur.
}

Static Metot Nedir ?

   Nesne yaratmadan bir sınıfın değişkeninin veya metodunun kullanılması için o değişkenin ve metodun static olması gerekir.

public class test()
{ public static void run()
    {
    }
}
test.run(); //Static metod çaırılıyor fakat nesne oluşturulmuyor.

 Bu metotlar bir nesne ile var olmayan ancak sınıfın kendisinde tanımlı metotlardır. Yani bu metodun çalışması için o sınıftan bir nesne üretilmesi gerekmemektedir. Main metoduda static olur main metodun çalışması için nesne üretilmesine gerek yoktur.