String Sınıfı Ve Metodları

Selamlar,

String sınıfına ait bazı temel metodlar ve tanımlama şekilleri arasındaki farklardan bahsedeceğim. Öncelikle String bir metin tanımlamak için kullanılır. Sayılarda ” ” arasında yazılır ise metin yani string olarak algılanır.

2 farklı String tanımlama şekli bulunmaktadır.

1- String kelime = “Kelime”;

2-String kelime= new String(“Kelime”);

Bu iki tanımlamanın farkını şimdi bir örnek kod ile size anlatmaya çalışacağım.

package exercise;

import java.util.Scanner;

public class StringExample {

public static void main(String[] args) {

String kelime1 ="kelime";

String kelime2="kelime";

if(kelime1== kelime2)

{System.out.printlen("Eşittler");}
}
}

Ekran Çıktısı:

Eşitler

Diğer türlü tanımlama yöntemi.

package exercise;

 import java.util.Scanner;

 public class StringExample { public static void main(String[] args) { String kelime1 =new String("kelime"); 

String kelime2=new String("kelime"); 

if(kelime1== kelime2) 

{System.out.printlen("Eşittler");} 

Else{System.out.printlen("Eşit Değiller")}

} }

Ekran çıktısı:

Eşit değiller.

İlk yazılan kod kısmında String kelime1== kelime2 birbirine eşit kısmında referansların eşitlik durumu kontrol edildiği için Eşitler ifadesi çıktı. New anahtar kelime ile üretilenlerde Farklı nesneler oluştuğundan dolayı eşit değildir ifadesi çıktı verir. Java String a=”a”;  String b=”a”;  ifadelerini aynı yerde saklar. Bu yüzden referans değerleri olan a ve b birbirine eşit çıkar.

–Bazı String Metodları Kullanımı Ve Anlamı–

 • İndexof: Stringimizin içerisindeki herhangi bir karakterin hangi sırada olduğunu döndürür. Ancak Java sıfırdan saymaya başlar.
 • String deneme= new String("Alpay");
   System.out.println(deneme.indexOf("p"));
 • length metodu: Girilen karakterin sayısını döndürür.
 • String deneme= new String("Alpay");
  for (int i = 0; i < deneme.length(); i++) {
  System.out.println(i);
  }
 • CharAt(): Bu method ile string içinde, verilen pozisyondaki karakteri döndürebilirsiniz. Diziler üzerinde işlem yapmaya benzer. Stringler içerisindeki karakterlerin 0 dan başladığını hesaba katar.
 • String deneme= new String("Alpay");
  System.out.println(deneme.charAt(2));
 • toLowerCase – toUpperCase metodları: Küçük harf ve Büyük harf uyumunu sağlarız.
 • String deneme= new String("Alpay");
  System.out.println(deneme.toLowerCase());
  System.out.println(deneme.toUpperCase());
 • Replace : Metodu uygulandığı string içerisinde karakter yada karakter gruplarının değiştirmeyi sağlar.
 • String deneme= new String("Alpay");
  System.out.println(deneme.replace('a', 'l'));
 • contains metodu: Bir string içerisinde ekleme işlemi yapmamızı sağlar.
 • String deneme= new String("Alpay");
  System.out.println(deneme.concat("a"));
 • equals metodu: İki stringin aynı olduğunu kontrol etmek kontrol etmek için tercih ettiğimiz metodtur.
 • String deneme1= new String("Alpay1");
  String deneme2 = new String("Alpay2");
  System.out.println(deneme1.equals(deneme2));
 • concat metodu: İki stringi birleştirmeyi sağlayan metodtur. Println metodlarında yaptığımız “+” operatorünün yerine kullanılabilir.
 • String deneme1= new String("Alpay1");
  String deneme2 = new String("Alpay2");
  System.out.println(deneme1.concat(deneme2));
 • valueOf metodu:Var olan sayısal değeri string türüne dönüştürür.
 • int deneme = 5;
  String str= String.valueOf(deneme);
  System.out.println(str);
 • toString metodu:Sayısal değerleri string türüne dönüştür.
 • int deneme = 5;
  String str = Integer.toString(deneme);
  System.out.println(str);
 • parseInt metodu:Metin türündeki değeri sayısal değere çevirir.
 • String deneme = "1453";
  int str =Integer.parseInt(deneme);
  System.out.println(str);

Umarım faydalı olmuştur. 

Bilgi paylaştıkça çoğalır paylaşarak destek olabilirsiniz.