Polimorfizm(Çok Biçimlilik)

Selamlar,

    Polimorfizm ile bir nesne farklı sınıflardan oluşturulan nesneler gibi davranabilir.

Basit bir örnek:

Polimorfizm sınıfında Goster(Kus k) yordamını oluşturalım. Kus sınıf tipindeki değişkene  Goster(p); ve Goster(k2);  ile Karga ve Güvercin tipindeki referanslar bağlandı. Karga ve Güvercin tipindeki nesnelerle çağrılması yukarı upcastingdir. Karga ve Güvercin tipindeki nesnelerin Kus tipinde davranması polimorfizme basit bir örnektir.

KOD ÖRNEK:

class Kus{
public void AyakSayısı(){
system.out.println("Kus Ayak Sayisi: 2")
}
}

class Karga extends Kus {
public void Ayaksayısı(){
System.out.println("Karga başganın ayak sayisi:2");
}

}


class Guvercin extends Kus{
public void Ayaksayisi{
system.out.println("Güvercin ayak sayisi :2");

}
}

public class Polimorfizmm{
public static void Goster(Kus k){
k.Ayaksayisi();
}

public static void main main(String[] args)

Kus a1= new Kus();
Karga a2= new Karga();
Guvercin a3 = new Guvercin();

Goster(a1);
Goster(a2);
Goster(a3);
}
}

Ekran Çıktısı:

Kus Ayak Sayisi: 2
Karga başganın ayak sayisi:2
Güvercin ayak sayisi :2