Java Koşul İfadeleri

Selamlar,

 Koşul ifadeleri sadece Java programlama teknoloji için değil bütün dillerde vardır. Hayatımızda da var olan koşullarin programlama dillerine uyarlanmış halleridir.  Örnek vermek gerekirse Ceketini almadan dışarı çıkarsan hasta olursun. Yada saat 12 olana kadar yataktan çıkma. İfadeleri bir koşula şarta bağlıdır. Temel olarak hepsinin kullanımını  basit örnekler ile kısa kısa ne iş yaptıklarını anlatarak ilerleyeceğiz.

1-İf-else if- else yapısı

Bir durumdan birden fazla koşul olabilir. Bu durumda karşılaştırmak için if else yapısı kullanılır. Syntax yapısı şu şekildedir.

İf(Koşul ){ //Koşul sağlanır ise gerçekleşecek durumlar}
else if(koşul){//Koşul sağlanır ise gerçekleşecek durumlar}
else{//Koşullar sağlanmaz ise olacak olan durum}

   İf ile else if farkı eğer durumunuzda sadece 1 şart var ise İf else olarak yapıyı kurarsınız birden farklı olasılık varsa else if ile ikinci bir durum belirtebilirsiniz. Şimdi bir örnek kod görelim. 

System.out.println("Lütfen yaşınızı giriniz:");
Scanner sc= new Scanner(System.in);
int yas=sc.nextInt();

if(yas<0){ system.out.println("Yaşınızın sıfırdan küçük olamaz..")}//Yaş sıfırdan küçükmü durumu
else if(yas >100){system.out.println("Ölümsüzlüğün sırrını buldunuz galiba :) ")}//Yaş sıfırdan büyükmü durumu
else{system.out.println("Yaşınız 0 ile 100 arasındadır çok zekiyiz :D ")}//Ve geri kalan durumlar

2-Switch case Yapısı

Çok yaygın olarak kullanılan bir koşul ifadesidir .Çok sayıda durum kontrolü yapılacak ise bu yapı kullanılarak daha anlaşılır kodlar yazılabilir. Ancak switch deyimi ile sadece eşitlik kontrolü yapılabilir.

    switch (ifade) {
        case kosul1: //Eğer kosul1 d ise buraya girer
            break;
        case kosul2: //Eğer kosul2 d ise buraya girer
            break;
           ...
        default:
            break;
    }

  Switch – case yapısı çok karmaşık koşullu ve dallanma işlemlerini kontrol etmek için kullanılır. Basit koşullu ve dallanma işlemlerini kontrol etmek için if ifadesini kullanabilirsiniz .

Şimdi  daha iyi anlaşılabilmesi adına bir  örnek bir kod içinde görelim.

   Öncelikle her case altına break koyulmazsa eğer örnek olarak case 2 sizin için true değer döndürse bile diğer caseleride dolaşacaktır. Bu yüzden break deyimini her case içinde  yapılacak işlemden sonra switch case sonlandırması için kullanıyoruz.

public class Switch {

      public static void main(String[] args){

            int sayi=2;
            switch(sayi){

            case 1:
                  System.out.println("Sayi 1");
                  break;
            case 2:
                  System.out.println("Sayi 2");
                  break;
            case 3:
                  System.out.println("Sayi 3 ");
                  break;
            default:
                 System.out.println("Sayi kaç?");                    
            }
      }
}

Sayi 2 olarak çıktı verir ve break komutu ile sonlandırır.

Bilgi paylaştıkça çoğalır sende buna destek ol paylaş.