Java Server Pages İle Java Beans Kullanımı

    Java Bean denilen kavram uzaktan bakıldığında çok farklı görülsede   aslında JSP ‘de sayfalar arası bilgi taşıma işleminde kolaylık sağlayan basit java sınıflarıdır. Ancak Java Beanlerin  faydası; özel JSP tag’leriyle deklaratif olarak nesnelerinin yaratılabilmesi, property’lerinin get/set edilebilmesi ve belirli bir skop’ta kullanılabiliyor olmasıdır. Bean sınıfları ayrı bir paket içinde olmalıdır.

Basit bir java bean  oluşturmanın bazı şartları vardır bu şartların en önemlisi değişken isimlerinin private olmasıdır. Ve get-set kesinlikle olmalıdır.

Şimdi Basit bir örnek olarak bir bean oluşturalım.

package com.alpaytirasoglu;

public class Bean {
private String[] YabancıDiller={"Almanca","İtalyanca","İngilizce"};
private String adi;
private String soyadi;
private String email;
private String adres;
private String diljava;
private String dilPhp;

public void setAdi(String ad) {
this.adi=ad;
}
public void setSoyadi(String soy){
this.soyadi=soy;
}
public void setEmail(String _email){
this.email=_email;
}
public void setAdres(String _adres){
this.adres=_adres;
}
public void setDiljava(String _dil){
this.diljava=_dil;
}
public void setDilPhp(String _dil){
this.dilPhp=_dil;
}

public String getAdi(){
return adi;
}
public String getSoyadi(){
return soyadi;
}
public String getEmail(){
return email;
}
public String getAdres(){
return adres;
}
public String getDiljava(){
return diljava;
}
public String getDilPhp(){
return dilPhp;
}


public String[] getYabancıDiller() {
return YabancıDiller;
}


}

Jsp’de kullanılacak java Bean’ler oluşturuldu.

Şimdi İse Jsp Tag’ları kullanılarak Jsp Beanlerimizi çağıracağız. SetProperty ile   değişkenlerimize değer aktardık.

Kodumuzda bulunan

jsp:setProperty name="form" property="*"/

kısmı ile sayfada yapılan bütün değişiklikler set edilmektedir. GetProperty ile değişkenlerin değerlerini çekip ekranda gösteriyoruz. Kodlar Şu şekilde;

<%

if(request.getMethod().equals("POST")){

%>
Veri Girişleri

Adı:

Soyadi:

E-Maili:

Adresi:

Bildiği Programlama Dili

Yabancı Diller

<%
String[] yabanciDiller=form.getYabancıDiller();

if (!yabanciDiller[0].equals("1"))
{system.out.println("");
for(int k=0; k++){
sysout.<yabancidiller.length;k++){< span=""></yabancidiller.length;k++){<>out.println(""+yabanciDiller[k]);
} system.out.println("");}
else
system.out.println("Yabancı Dillerin Kayıtları Yok");
}
%>

Java Bean Kullanımı bu şekilde başka konularda görüşmek üzere..