Java-finalize()

Selamlar,    

    Java’da yok edici tanımlama (destructor) yapılamamaktadır. Bir nesnenin yok edilmesi gerekiyorsa finalize() metodu kullanılabilmektedir. Bu metot çalışma esnasında nesne yok edileceği zaman çağrılmaktadır. Bu metot bir sona erdirme (finalization) metodudur.

protected void
finalize() { 
// son yapılacak işlemler 
}
  • finalize() method kullanımı:

Deklarasyon

java.lang.Object.finalize()

Parametre

NA

Dönüş Değeri

Bu yöntem bir değer döndürmez.

İstisna

Throwable- Bu yöntemle kaldıralan istisna

ÖRNEK:

@Override
protected void finalize() throws Throwable {
try{
System.out.println("Alt Sınıfın Kesinleşmesi");
//kaynakları serbest bırak, temizleme gerçekleştir ;
}catch(Throwable t){
throw t;
}finally{
System.out.println("Süper Sınıfın sonuçlandırılması");
super.finalize();
}

}