Handle Request

Selamlar ,

 Adım adım Handle Request,

1-Son kullanıcı servlet çağıran url tıklarsa,

2-Servlet cont. 2 tane obje oluşur.

  • httpServletRequest
  • httpServletResponse

3-Container yeni bir thread oluşturur.Service metodunu çağırır. 2 adımda oluşturulan request ve response objeleri bu metoda geçeri

4-Gelen isteğe göre doPost ve doGet’e yönlendirilir.

5-İlgili metod çalışır.  İstek get ise doGet istek post ise doPost ile istek karşılanır.

6-Service metodu sonlanır.Thread sonlanır. Request ve responce objeleri artık garbage collector tarafından temizlenir.

Kısaca Handle request bu şekildedir.

Bilgi Paylaştıkça çoğalır.