Selamlar ,

   Oyunlaştırma  “OYUN”  değildir. Ancak oyunlarda var olan rütbe,derece sistemleri ve rekabet unsurlarını, dijital oyun tasarım tekniklerini de kullanarak iş dünyası başta olmak üzere oyun dışı unsurlara dahil edip, onları etkileşimli ve cazip hale getirmektir.

Bir çok insanın 7’den 70’e en az 1 oyun deneyimi olmuştur. Peki bu oyunları cazip kılan olay nedir ?? Bu  oyunlarda genelde bir level sistemi veya bir bar ile seviye  sayısal ifadeler ile üstünlük veyahut grafiksel olarak bir büyüklük üstünlük olduğu için  bir çoğumuz  uzun bir vaktini diğer kişileri geçmek için oynayarak geçirmiştir.

İşlerde Ve Teknoloji Üzerinde Nasıl Kullanılıyor ?

   Oyunlaştırma iç güdüsel olarak  Werbach ve J. Hamari’nin tanımlarından yola çıkarak ,       

“Kullanıcı aktivitesini, sosyal etkileşimi, ya da davranışların kalite ve üretkenliğini artırma gibi “iş hedeflerine yönelik” olarak, bir sistemdeki davranışların; ödül, liderlik tablosu, geri bildirimler, hikayeleştirme vb.“oyun elementleri” aracılığıyla “içsel motive edicileri” tetikleme özelliği olan oyunlara benzer bir çerçeveye sokulmasıdır. Oyunlaştırma, oyun harici alanlarda, insan odaklı bir tasarım yaklaşımı ile uygulanır.”

Çağımızda bir kaç Oyunlaştırma örneği bulunan uygulamaya değinelim. 
Foursquare : Uygulaması rozet sistemi kullanarak bu oyunlaştırma iç güdüsünü rozet biriktirme isteği ile tetiklemiştir.

Swarm: Bu uygulama ile yaptığınız check-inler ile size coin yani para biriktirme sağlayarak haftalık yarışlar düzenlemiştir.  İnsanlar bir birleri ile bir bakımına puan yarışına tutuşmuşlardır.

N11: Bu site ise mağazalarda şekilli bar sistemleri kullanmıştır. Bir çoğumuzun alışık olduğu level sistemini aynısıdır.

Sol tarafta anlatılan Foursquare , Swarm  ve N11 oyunlaştırma örnekleri aşağıdaki gibidir.

Giderek gelişen teknolojide hayatın analog halden çıkıp dijital bir hala döndüğü gözlemlendiği göre  oyunlaştırma hayatımızın içini çok daha fazla girmesi gereken bir olaydır.