Dependency İnjection( Bağımlılık Enjeksiyonu)

Selamlar,

   Dependency Injection  IOC ile aynı kavram değildir. İnversion Of Control programın akışını bir framework’ün kontrol ettiği bir programlama yaklaşımıdır. Kullanıcı arayüzü eventler aracılığıyla kontrolü sizin ellerinize  verir.

  Martin Fowler dependency injection tanımını ortaya atmadan önce dependency’leri yöneten framework’lere İnversion Of Control Container deniyordu. ancak bu framework’ler program akışından çok dependency’lerin yönetimiyle ilgilendikleri için dependecy injection terimi bu işi daha iyi karşılamaktadır.  Dependency Injection unit test(Birim testi) yapan herkesin karşına çıkmaktadır. Dependency Injection gelişmiş bir abstract factorydir.

Özet olarak , Bağımlılık oluşturacak parçaların ayrılıp bunların dışarıdan verilmesiyle sistem içerisindeki bağımlılığı minimize etme işlemidir