Continue & Break

Selamlar,

   Continue  bir dongu icerisinde olmak zorundadir fakat break hem dongu icerisinde hem de switch  icerisinde kullanilabilir.

   Break  kullanıldığı döngünün durdurulup bir sonraki kod satırı veya bir dışta bulunan döngünün devam çalışmasını sağlar.

   Continue kullanıldığı ifadede sağladığı şartlı adımın atlanarak bir sonraki adıma direk olarak geçilmesini sağlar. Örnek olarak 5 ifadesinde Continue ifadesi kullanılır ise 1’den 10’a kadar sayarken 1,2,3,4,6,7,8,9,10 şeklinde gider ve 5 sayısını atlar. 

Şimdi her iki ifadeyi bir örnek ile inceleyelim.

package com.javaDers;


public class MainClass {
public static void main(String[] args) {
int A = 10;

for(int i=1; i
System.out.println(i + ". Deneme");
if(i == 5) {
break;
    }
   }
  }
}

Yandaki Break örneğinin Ekran ÇIKTISI:

1.Deneme

2.Deneme

3.Deneme

4.Deneme

5.Deneme

5’e eşit olduktan sonra break konumu ile döngünün dışına çıkar sıradaki kod adımına geçer.

package com.javaDers;


public class MainClass {
public static void main(String[] args) {
int A = 10;

for(int i=1; i
System.out.println(i + ". Deneme");
if(i == 5) {
continue;
    }
   }
  }
}

Yandaki Break örneğinin Ekran ÇIKTISI:

1.Deneme

2.Deneme

3.Deneme

4.Deneme

6.Deneme

7.Deneme

8.Deneme

9.Deneme

10.Deneme

5’e eşit olduktan sonra continue komutu 5. atlar sıradaki sayıdan devam eder.