Access Modifiers(Erişim Belirteçleri)

Selamlar,

Methodlar ve instance variable’lara 3 access modifier da uygulanir.
public
private
protected

ve tabiki hiç birşey belirtilmez ise default uygulanir.

ERİŞİM BELİRTEÇLERİİZİNLER
PublicBütün Sınıflar Erişebilir.
PrivateAlt-sınıf dahil başka hiçbir sınıf erişemez
Protected
Alt-sınıflar ve aynı pakettekiler erişebilir
Default
Aynı pakettekiler erişebilir

Public

    Public damgası bir değişkeni, bir metodu ya da bir sınıfı niteleyebilir. Nitelediği öğeler herhese açık olur. Başka pakette olsa bile, program içindeki, her kod onlara erişebilir.

Örnek:a.  

//public sınıf bildirimi
public class class_adı {

Class gövdesi

}


//public değişken bildirimi

public int a ;


//public metot bildirimi
public double toplam(int a, double b){

return a + b ;

Private

 Yalnızca kendi sınıfı içerisinden erişilmeyi sağlayan, başka her yerden erişimi kesen erişim belirleyicisi.

Kullanım Örnekleri:

//private sınıf bildirimi
private class class_adı {

Class gövdesi

}


//private değişken bildirimi
private int a;

//private method bildirimi
private double toplam(int a, double b){

return a + b ;

}

Protected Ve Default

  Protected ve default erisim seviyeleri genellikle aynidir. Protected özelliği atanan bir değişken veya metot, sadece sınıf içerisinden veya türetilen bir sınıf içerisinden erişilebilir.. Yani bir sınıf extend ettiği sınıfın protected üyelerine erişebilir ama private üyelerine erişemez.

ÖRNEK:

//save by A.java 
package pack; 
public class A{ 
protected void msg(){System.out.println("Hello World");} 
}

//save by B.java 
package mypack; 
import pack.*; 

class B extends A{ 
public static void main(String args[]){ 
B obj = new B(); 
obj.msg(); 
} 
}

Çıktı:
Hello World

Bilgi paylaşarak çoğalır destek ol.